ย้อนกลับ
แสดงความยินดีแด่ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566 และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1 และคณะกรรมการสภาพนักงาน ร่วมแสดงความยินดีแด่ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2566 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.