บุคลากรสำนักงานสภาพนักงาน

เลขานุการสำนักงานสภาพนักงาน
พลินพริมา กุลโพธิสุวรรณ
พลินพริมา กุลโพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง เลขานุการสำนักงานสภาพนักงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-941015
อีเมล์ : phalin.p@cmu.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
จุฬาลักษณ์ บุญชัย
จุฬาลักษณ์ บุญชัย
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943018
อีเมล์ : juralak.k@cmu.ac.th
มัทนา จุมปาทอง
มัทนา จุมปาทอง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943018
อีเมล์ : muttana.j@cmu.ac.th
เบญจมาศ เวียงสงค์
เบญจมาศ เวียงสงค์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943018
อีเมล์ : benjamas.w@cmu.ac.th
สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.