ติดต่อเรา

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
ช่องทางการติดต่อ
053-943018
053-943020
employeecouncil@cmu.ac.th
วัน - เวลา สำหรับติดต่อเรา
วันจันทร์ - วันศุกร์, เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.