ย้อนกลับ
รับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานวิชาการระดับชาติ ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7
วันที่ 22 ธันวาคม 2566

รองอธิการบดึ ผศ.ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล และนายพร พรมมหาราช ประธานสภาพนักงาน เข้ารับธงเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานวิชาการระดับชาติ ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ปี 2567 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.