ย้อนกลับ
พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน ประจำปี 2566
วันที่ 16 สิงหาคม 2566

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังแด่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรม "สภาพนักงานพบปะบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.