ย้อนกลับ
มอบโล่รางวัลส่งเสริมสุขภาพ Role Model fitness test ประจำปี พ.ศ.2566 แด่ส่วนงานที่มีบุคลากรสุขภาพดี
วันที่ 17 สิงหาคม 2566

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่รางวัลส่งเสริมสุขภาพ Role Model fitness test ประจำปี พ.ศ.2566 แด่ส่วนงานที่มีบุคลากรสุขภาพดีในโครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชรยงใหม่ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.