ย้อนกลับ
การประชุมปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่12/2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2566

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่12/2566

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดประชุม ในเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.