ย้อนกลับ
กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1)
วันที่ 6 ธันวาคม 2566

กิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาธรรมนูญสุขภาพพนักงานมหาวิทยาลัย” (ครั้งที่ 1) Modern Era
Time: Dec 6, 2023 01:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://cmu-th.zoom.us/j/92216409229

Meeting ID: 922 1640 9229

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.