ย้อนกลับ
ข้อมูลจากการรับฟังเสียงบุลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "เสียงชาว มช. ต่ออธิการบดีเชียงใหม่"
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลจากการรับฟังเสียงบุลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "เสียงชาว มช. ต่ออธิการบดีเชียงใหม่"

   สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างพื้นที่และโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาอธิการบดี โดยได้จัดกิจกรรมสภาพนักงานพบประชาคม มช. “เสียงชาว มช. ต่ออธิการบดีคนใหม่” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 9.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

สำหรับรูปแบบของกิจกรรม สภาพนักงานเชิญชวนให้บุคลากรที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเสนอประเด็นที่ควรได้รับความสนใจจากอธิการบดีท่านใหม่ ทั้งในรูปของข้อคิดเห็นและคำถาม อีกทั้งยังเชิญชวนให้เสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันทำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีส่วนร่วมได้หลายวิธีการ ได้แก่
(1) การพูดแสดงความคิดเห็นระหว่างกิจกรรม หรือ
(2) ส่งความคิดเห็นและคำถามผ่านทาง chat ระหว่างกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมี
(3) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Google Form


ทั้งก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มขึ้น และยังเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรต่อเนื่องอีกจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อครบกำหนดแล้ว จึงเรียบเรียงความคิดเห็นและคำถามทั้งหมดจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ และนำส่งให้แก่ผู้ตอบรับการทาบทามทุกท่าน และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีทุกท่านต่อไป

 

สำนักงานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Chiangmai University Employee Council Office

Copyright © Chiangmai University Employee Council Office. All rights reserved.